فقه
أصول
تقویم

بسم الله الرحمن الرحیم

دروس استاد معظم تا برگشت ایشان ازسفر حج تعطیل میباشد.

شروع دروس انشاءالله روز شنبه شانزدهم ذی الحجة میباشد.

طراحی شده توسط وب سایت جومینا