پایگاه اطلاع رسانی استاد شهیدی

فایلهای فقه(سال95)

1-4 (فقه/جزوه‌های کلاس فقه - چاپی)
5-12 (فقه/جزوه‌های کلاس فقه - چاپی)
13-20 (فقه/جزوه‌های کلاس فقه - چاپی)
85-118 (فقه/جزوه‌های کلاس فقه - چاپی)
چهارشنبه 24 آذر (فقه/بانک صوتی محرمات)

صوت دروس اصول

1-12 (أصول/جزوه‌های کلاس اصول - چاپی)
یک شنبه23 آبان (أصول/بانك صوتى اصول)
سه شنبه 18 آبان (أصول/بانك صوتى اصول)
سه شنبه 25 آبان (أصول/بانك صوتى اصول)
13-16 (أصول/جزوه‌های کلاس اصول - چاپی)

جزوه‌های اصول

کليه حقوق اين سايت متعلق به پايگاه اطلاع رساني استاد شهیدی (دام ظلّه العالي) مي باشد