فهرست مطالب

فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب استاد معظم شیخ محمد تقی شهیدی پور زنجانی

از علماى برجسته و از اساتید مبرز خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم محسوب مى‏گردد. ایشان یکى از شاگردان مبرز و ممتاز شیخ الفقهاء والمجتهدین مرحوم آیت اللَّه العظمى حاج شیخ میرزا جواد تبریزى بوده و از اعضاى فعّال و موثر هیئت استفتاء آن مرحوم به شمار مى‏آید این جلسه که با حضور مستمر آن مرجع فقید برگزار مى‏گردید متشکل از حضور عده‏اى از علما و شاگردان مبرز آن مرحوم بود. حضرت آیت اللَّه شهیدى یکى از علماى حاضر در این جلسه و اشخاص مورد نظر و تأیید آن مرجع عظیم الشأن بود استعداد وافى و تلاش و زحمت ایشان از همان ابتدا نظر استاد را به ایشان معطوف نموده و یکى از فضلائى بود که آن مرجع عظیم الشأن از مراتب علمى و فضل وافر ایشان تمجید مى‏نمود.

معظم له همانند استادشان داراى ذهنى نقاد و استحضار فقهى قابل توجهى مى‏باشند. حضور ایشان در بعثه سالانه مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى در سفر حج مشکلات بسیارى از حجاج بیت اللَّه الحرام را در زمینه احکام شرعى حل مى‏نمود. تسلّط ایشان در این مسائل زبانزد فضلا بود. ایشان داراى جلسه تدریس فقه و اصول عمومى در حوزه علمیه قم مى‏باشد. درس خارج فقه و اصول ایشان هر روز در مدرس مرحوم آية الله تبريزى قده منعقد گردیده و عده بسیارى از فضلاى حوزه از تحقیقات معظم له استفاده مى‏کنند. تحقیق و تتبع ایشان در فقه و اصول و اخلاق کریمانه و پدرانه آن جناب در برخورد با طلاب و شاگردان از امتیازات درس ایشان است.

معظم له بر مبانى اساتید بزرگ اصول و محققین این علم تسلط کافى داشته و به موشکافى مبانى بزرگان مى‏پردازد. بالخصوص به طرح مبانى مرحوم استاد الفقهاء والمجتهدین آیت اللَّه العظمى خوئى و شاگرد برجسته ایشان مرحوم شهید صدر و مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى پرداخته و به میزان علمى شاگردانش مى‏افزاید، ایشان علاوه بر این دو درس یک درس فقه به زبان عربى براى جمعى از فضلاى عرب زبان بعد از نماز مغرب و عشا منعقد نموده و با تسلط کامل و با زبان عربى فصیح کتاب عروة الوثقى و فروع آن را مورد بحث و تحقیق قرار مى‏دهند.

معظم له تا به حال یک دوره کامل خارج اصول را تدریس نموده و مطالب مطرح شده را با قلمى شیوا به رشته تحریر در آورده‏اند. از خصائص بارز ایشان جدیت در امر مطالعه و تحقیق می ‏باشد که حتى در بعضى از مجالس عمومى دیده مى‏شود که مشغول مطالعه و تحقیق مى‏باشند و به اختصار مى‏توان معظم له را یکى از ثمرات ارزشمند حوزه فقهى و اصولى مرحوم آیت اللَّه العظمى تبریزى محسوب نمود، چنانچه معظم له در بعضى از بیاناتشان شخصیت علمى و موفقیت‏هاى خود را مرهون حضور در جلسات پربار آن مرجع فقید می ‏دانند.